Brottmål

Advokatbyrån Hovra är specialiserad inom uppdrag som målsägandebiträde, försvarare och särskild företrädare för barn. Vi förordnas av tingsrätten eller på begäran av den enskilde klienten. Vår målsättning är alltid att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter och se till att klientens rättigheter tillvaratas under hela processen, såväl före som under en rättegång.

Målsägandebiträde
Målsägande är den som har blivit utsatt för ett brott.
Ett målsägandebiträde kan förordnas av domstol för den som har blivit utsatt för brott.
Målsägandebiträdet har som uppgift att stötta den som blivit utsatt genom hela rättsprocessen genom att exempelvis följa med till polisförhör, föra skadeståndstalan och företräda målsäganden under rättegången i domstol. Målsägandebiträdet kan även överklaga ett beslut om att lägga ner en förundersökning.

Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas av staten.

Målsäganden kan själv begära att få ett målsägandebiträde utsett genom att meddela polis eller åklagare om vilket målsägandebiträde som önskas. Advokatbyrån kan även hjälpa målsäganden med att framställa begäran.

Offentlig försvarare
Den som är misstänkt för brott har i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare. En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. Den misstänkte kan själv begära vilken advokat som han eller hon vill ha som sin offentlige försvarare eller godta den advokat som tingsrätten utser.

Som Din offentliga försvarare är Advokatbyrå Hovra med Dig hela vägen. Vår målsättning är att Du skall känna Dig trygg och förberedd genom hela processen.

Särskild företrädare för barn
Särskild företrädare för barn utses när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år eller när den misstänkte är barnets vårdnadshavare, eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Domstolen utser en särskild företrädare som med hänsyn till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget.

Advokatbyrån har god erfarenhet och stort engagemang  inom uppdraget som särskild företrädare för barn.

KONTAKTA OSS

Familjerätt

Advokatbyrån besitter en hög kompetens och har stor processerfarenhet inom det familjerättsliga området.

LÄS MER

Brottmål

Advokatbyrån Hovra är specialiserad inom uppdrag som målsägandebiträde, försvarare och särskild företrädare för barn.

LÄS MER

Utlänningsrätt

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig biträde i samband med asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd, medborgarskap i Sverige samt prövning av förvarsbeslut.

LÄS MER

Socialrätt

Advokatbyrån Hovra åtar sig uppdrag inom frågor som rör tvångsvård enligt LVU (Lagen om vård av unga) och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård).

LÄS MER