Familjerätt

Advokatbyrån besitter en hög kompetens och har stor processerfarenhet inom det familjerättsliga området.

Advokatbyrån åtar sig uppdrag inom
• Mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa)
• Vårdnadstvist
• Tvist om barns boende
• Umgänge med barn
• Underhåll till barn
• Verkställighetsfrågor
• Kvarsittanderätt
• Bodelning
• God man i familjemål

Vi upprättar gåvobrev, testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och andra familjerättsliga avtal och dokument.

Kostnader

I familjetvister kan klienten i vissa fall använda sin rättsskyddsförsäkring som finns i hemförsäkringen eller beviljas rättshjälp, vilket innebär att klienten inte behöver stå för hela kostnaden för ombudet.

Advokatbyrån Hovra hjälper till att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

KONTAKTA OSS

Familjerätt

Advokatbyrån besitter en hög kompetens och har stor processerfarenhet inom det familjerättsliga området.

LÄS MER

Brottmål

Advokatbyrån Hovra är specialiserad inom uppdrag som målsägandebiträde, försvarare och särskild företrädare för barn.

LÄS MER

Utlänningsrätt

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig biträde i samband med asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd, medborgarskap i Sverige samt prövning av förvarsbeslut.

LÄS MER

Socialrätt

Advokatbyrån Hovra åtar sig uppdrag inom frågor som rör tvångsvård enligt LVU (Lagen om vård av unga) och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård).

LÄS MER