Socialrätt

Advokatbyrån besitter en hög kompetens och har stor processerfarenhet inom det familjerättsliga området.

Advokatbyrån Hovra åtar sig uppdrag inom frågor som rör tvångsvård enligt LVU (Lagen om vård av unga) och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård).

LVU (Lagen om vård av unga)
Socialnämnden kan besluta att omhänderta ett barn som riskerar att fara illa. Barnet kan då omhändertas av socialtjänsten och överflyttas till den andre föräldern, en fosterfamilj eller ett annat hem anordnat av socialtjänsten.

LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård)
Lagen om psykiatrisk tvångsvård innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige.
En huvudregel inom svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja eller behandlas utan samtycke. I vissa fall kan dock undantag göras. Tvångsåtgärder inom vården regleras bland annat av LPT. Kraven på tvångsvården i Sverige är högt ställda eftersom det är en så pass ingripande åtgärd för den enskilde.

Advokatbyrån Hovra åtar sig kontinuerligt uppdrag i LVU och LPT-mål.

KONTAKTA OSS

Familjerätt

Advokatbyrån besitter en hög kompetens och har stor processerfarenhet inom det familjerättsliga området.

LÄS MER

Brottmål

Advokatbyrån Hovra är specialiserad inom uppdrag som målsägandebiträde, försvarare och särskild företrädare för barn.

LÄS MER

Utlänningsrätt

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig biträde i samband med asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd, medborgarskap i Sverige samt prövning av förvarsbeslut.

LÄS MER

Socialrätt

Advokatbyrån Hovra åtar sig uppdrag inom frågor som rör tvångsvård enligt LVU (Lagen om vård av unga) och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård).

LÄS MER