Utlänningsrätt

Asylrätt, Migrationsrätt och Utlänningsrätt
Migrationsrätt är ett område som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att kunna stanna i Sverige.

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig biträde i samband med asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd, medborgarskap i Sverige samt prövning av förvarsbeslut.

KONTAKTA OSS

Familjerätt

Advokatbyrån besitter en hög kompetens och har stor processerfarenhet inom det familjerättsliga området.

LÄS MER

Brottmål

Advokatbyrån Hovra är specialiserad inom uppdrag som målsägandebiträde, försvarare och särskild företrädare för barn.

LÄS MER

Utlänningsrätt

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig biträde i samband med asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd, medborgarskap i Sverige samt prövning av förvarsbeslut.

LÄS MER

Socialrätt

Advokatbyrån Hovra åtar sig uppdrag inom frågor som rör tvångsvård enligt LVU (Lagen om vård av unga) och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård).

LÄS MER